Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ieder jaar nodigt Het Nieuwe Instituut een spreker uit om zijn of haar visie te geven op actuele ontwikkelingen in de disciplines architectuur, digitale cultuur en design. De afgelopen jaren staat de relatie tussen stad en landschap centraal, waarbij de ooit zo heldere tegenstelling tussen binnen en buiten, tussen privaat en publiek en tussen fysiek en digitaal steeds diffuser wordt.

In 2013 observeerde Matthew Stadler in zijn lezing dat door actuele technologische en politieke ontwikkelingen heersende ideeën over het interieur niet meer opgaan. Het digitale scherm is een extra ‘raam’ in ons huis geworden, maar blijkt bij nadere beschouwing ook een camera te zijn die naar ons terugkijkt. Mark Wigley richtte zich in 2014 op de informatiestromen die als radiogolven onze leefomgeving doorkruisen en waar ook de architectuur zich aan onderworpen weet: alles is interieur geworden. In 2015 ging Benjamin Bratton in op de gevolgen van vergaande digitalisering voor de stad.

Voorgaande Benno Premsela Lezingen werden gegeven door Benjamin Bratton, Mark Wigley, Matthew Stadler, Michael Rock, Werner Sewing, Ann Meskens, Józeph Mrozek, Henk Oosterling, Nancy Etcoff, Richard Sennett en Gunter Pauli.

2015

Benjamin Bratton

Over de invloed van kunstmatige intelligentie op de stad. Als de stad van de toekomst niet meer uitsluitend door en voor de mens wordt ontworpen, welke invulling geven we dan aan vakgebieden als architectuur, design, politiek en programmeren?

2014

Mark Wigley

Over de architectuur van de informatiestromen die onze leefomgeving doorkruisen, en het effect dat ze op het ontwerp van die omgeving uitoefenen.

2013

Matthew Stadler

'Het interieur - of het nu gebouwd is van hout, steen of ontworpen door softwareontwikkelaars - bestaat uit één deel materiaal en negen delen verbeelding.'
 

Benno Premsela Lezing
Hito Steyerl
Floris Alkemade
Hito Steyerl - Factory of the Sun, 2015 & How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Benno Premsela Lezing.

Ieder jaar nodigt Het Nieuwe Instituut een spreker uit om zijn of haar visie te geven op actuele ontwikkelingen in de disciplines architectuur, digitale cultuur en design.